Formula Jonë

 
 
 

Respektojmë, ndihmojmë, mbështesim njëri-tjetrin dhe klientin

Komunikojmë hapur dhe qartë me klientin dhe mes nesh

Motivojmë dhe vlerësojmë kontributin e çdo anëtari të skuadrës

Punojmë së bashku, për një ambient pozitiv dhe të gjallë

I japim rëndësi zhvillimit dhe rritjes profesionale të çdo anëtari të ekipit tonë

Japim maksimumin për të garantuar cilësinë maksimale

Kemi një qasje pro-aktive për çdo projekt të marrë përsipër

Kërkojmë dhe promovojmë talentin dhe profesionalizmin

Kemi një qasje pro-aktive për çdo projekt të marrë përsipër

Inkurajojmë origjinalitetin dhe mendimin kreativ

Inkurajojmë një ambient pune krijues, jo konvencional dhe miqësor

Orientojmë dhe shtyjmë drejt rezultatit më të mirë të mundshëm