Prania digjitale


Ky është ndoshta avantazhi më i dukshëm. Prezenca online, (nëpërmjet mjeteve të tilla si dyqanet online, rrjetet sociale, blogjet, faqet e korporatave etj), shumëfishon dukshmërinë e kompanisë dhe të kanaleve të shitjes. Për disa kompani, kjo prani është fokusi i strategjisë së tyre digjitale dhe ata e kanë shndërruar tërësishht sipërmarrjen e tyre në një biznes online.

Kanalet e reja të kontaktit me klientët

Prania digjitale jo vetëm që hap kanalet e shitjes, por edhe mënyra të reja të komunikimit me klientët. E-mail, aplikacione, rrjete sociale etj. Në ditët e sotme, klientët që zgjedhin një biznes online kanë mënyra të shumta për të kontaktuar kompaninë. Kjo është një mënyrë tjetër për të rritur shitjet dhe besnikërinë e klientëve, por gjithashtu përfshin përgjegjësi të reja. Dhe kjo është arsyeja pse ofrimi i shërbimit për të gjitha këto kanale të reja të komunikimit kërkon që gjërat t'i bëjnë mirë.

Konsumatori në qendër të vëmendjes

Transformimi digjital përfshin vendosjen e klientit në qendër të biznesit, dhe ndërsa kjo përfshin punën dhe përgjegjësinë, gjithashtu ofron avantazhe të konsiderueshme.
Njëri prej tyre është të zbulojë mendimet e tyre. Kontaktet e tilla si ato të vendosura në rrjetet sociale apo sondazhet e opinionit publik dhe faqet e internetit, lehtësojnë detyrën gjithmonë të rëndësishme për të gjetur se çfarë mendojnë përdoruesit për produktet dhe shërbimet tuaja.


Avantazh tjetër është nevoja e vazhdueshme për përmirësim. Afërsia me konsumatorin nënkupton këtë përgjegjësi. Në të njëjtën kohë, çdo ditë ne kemi mjete të reja teknologjike në majë të gishtave tanë që na ofrojnë mundësi të reja për të përmirësuar përvojën e klientit. Është e vërtetë që nganjëherë do të kushtojë përpjekje dhe një investim ekonomik, por duke vepruar me mençuri rezultati do të jetë përparimi i shërbimit dhe kompanisë suaj.


Vendimmarrje më e mirë

Digjitalizimi shkon krah për krah me menaxhimin e të dhënave, të dhënat janë njohuri dhe njohuria çon në vendime më të mira. Biznesi online na mundëson, siç kemi parë në paragrafët e mëparshëm, të kemi kontakte të vazhdueshme me klientin, dhe kjo na lejon të njohim më mirë. Disa kompani shkojnë më tej dhe aplikojnë të dhëna të mëdha kur bëjnë të gjitha llojet e vendimeve që prekin pothuajse tërë biznesin (marketing, procesi i prodhimit, etj).

Përmirëson efikasitetin dhe produktivitetin

Kjo është ndoshta gjëja që ju shqetëson më së shumti. Mendoni për këtë. Ju keni më shumë informacion, i cili ju lejon të merrni vendime më të mira, dhe mjete teknologjike për ta lehtësuar punën tuaj. Kur përdoret në mënyrë inteligjente, digjitalizimi i biznesit mund të çojë në një rritje të ndjeshme të produktivitetit dhe mund të zvogëlojë disa shpenzime. 

Inkurajon inovacionin

Transformimi digjital na detyron të veprojmë. Dhe sapo fillon lëvizja, inercia do ta bëjë më të vështirë për t'u ndalur. Dixhitalizimi i biznesit zakonisht çon në një dinamikë të inovacionit që lejon që ai të jetë më i vetëdijshëm për tendencat e reja dhe mundësitë e ofruara nga teknologjitë e reja. Përveç kësaj, ajo gjithashtu mund të ndihmojë në nxitjen e inovacionit midis anëtarëve të ekipit (nëse atyre u lejohet ta përdorin atë). Inovacioni jo vetëm që do të varet nga digjitalizimi, por gjithashtu do të ndihmojë në arritjen e tij.

 
Lehtëson komunikimin dhe punën ekipore

Si përmes shtrirjes së qëllimeve dhe hapjes së kanaleve të reja të komunikimit, digjitalizimi i biznesit përmirëson komunikimin e brendshëm. Ne mund ta vëzhgojmë këtë si përmes punës ekipore që do të nevojitet për të zbatuar masat e transformimit digjital dhe përmes zgjedhjeve të tilla themelore si zbatimi i një bisede të brendshme.


Përmirëson kushtet e punës

Mundësitë që ofron digjitalizimi në një kompani mbulojnë shumë fusha dhe njëra prej tyre është përmirësimi i kushteve të punës. Mundësitë e reja të punësimit , siç janë orët fleksibile të punës ose teleworking, kanë nevojë për mbështetjen e digjitalizimit në mënyrë që të jenë në gjendje t'i kryejnë ato. Pa këtë, do të ishte shumë më e vështirë, apo edhe e pamundur.


Dhe përmirësimi i kushteve të punës ofron përfitime të shumta, jo vetëm për punonjësit, por edhe për kompaninë. Ndihmon në uljen e qarkullimit të punës dhe rritjen e mbajtjes së talenteve. Brezat e rinj të punëtorëve (të ashtuquajturat mijëvjeçarët) kërkojnë digjitalizim në vendet e tyre të punës. Nëse këto nuk ofrohen, atëherë ndoshta do të jenë shumë më pak interesante.

Digitalizimi i biznesit nuk është gjithmonë një proces i thjeshtë, por sjell përfitime të mëdha. Përveç kësaj, kompani që nuk e bëjnë këtë mund të kenë probleme në ruajtjen e konkurrencës së tyre, pasi kjo është rruga ku tregu tashmë synon.


Kontaktoni me ne për të mësuar se ç`mund të bëni më shumë për biznesin tuaj.